Jarcha 13

Muwaschaha: Mošé ben 'Ezra (c.1060-c.1140), Panegírico en honor de un miembro de la familia Muhāŷir

 

I. TRANSLITERACION. (de caracteres árabes a grafías latinas)

 

Stern 1948:

 

1 byd 's 'd 'šblyh

2 fy zy t'gr

3 qbr'h 'm gnnš

4 d'bn mh'gr.

 

3 qyrid 'mgrnš ( García Gómez 1950)

 

II. TRANSCRIPCION

 

Cantera 1949:

 

1 Vayades ad Isbilya

2 fy zayy tāŷir

3 ca veré a em-gannos (?)

4 de Ibn Muhāŷir

 

Stern 1953:

 

1 … Išbilya

2 fīzayy tāŷir

3 ……..

4 de Aben Muhāŷir.

 

García Gómez 1965:

 

1 ¿Báydēš ad Ešbilyah

2 fī zayyi tāŷir?

3 ¡Qērēd amigar-noš

4 d'Aben Muhaŷīr!

 

III. INTERPRETACIÓN

 

Stern 1948:

 

1 [Je veux aller] à Seville,

2 dans l'abit d'un marchand

3 ………

4 de Ibn Muhāǧir.

 

Cantera 1949:

 

1 Vayades a Sevilla

2 en traje de mercader,

3 pues veré los engaños (o: ingenios, industrias, tretas)

4 de Ibn Muhāŷir.

 

García Gómez 1950:

 

a)

1 ¿Te vas a Sevilla

2 a negocios mercantiles?

3 Ten la bondad de hacerme amigo

4 de Ibn Muhāŷir.

 

b)

1 Pues vais a Sevilla

2 negocios a urdir

3 quered amigarnos

4 de Aben Muhāŷir.

 

Menéndez Pidal 1951:

 

1 Vayais a Sevilla

2 en traje de mercader,

3 pues veré los engaños

4 de Aben Muhayir.

 

Spitzer 1952:

 

1 Thou goest to Seville

2 on a merchant's mission?

3 I pray thee, make me friends

4 with Aben Muhaŷir!

 

Stern 1953:

 

1 ....... Séville,

2 sous l'habit d'un marchand;

3 ........

4 d'Aben Muhajir

 

García Gómez 1965:

 

1 ¿Os vais a Sevilla

2 en guisa de mercader?

3 Haced el favor de hacernos amigos

4 de Aben Muhāŷir.

Jarcha 12

Jarcha 14